advertise

بوتاکس

تکنیکی که توسط ترکیبی که از سمی به نام توتولینوم ساخته شده انجام میشود شاید کلمه ی سم کمی خطرناک به نظر برسد. اما در واقع استفاده از این سم در دوزهای کنترل شده هیچ خطری ندارد و کاملاً بی‌ضرر است. تزریق بوتاکس جهت از بین رفتن چین و چروک و جلوگیری از عمیق شدن چروک‌ها و جلوگیری از ایجاد چین و چروک‌های جدید می‌شود.


انواع بوتاکس

بوتاکس ناحیه پنچه کلاغی - چروک‌های بین دو ابر و یا خطوط مرسوم به خط اخم - چروک‌های ناحی‌هی پیشانی - بوتاکس فک جهت رفع دندان قروچه- بوتاکس تعریق در ناحیه‌ی زیر بغل - بوتاکس تعریق کف دست افرادی که زیاد عرق می‌کنند- بوتاکس گردن - بوتاکس بینی - بوتاکس چشم گربه ای